domingo, 15 de diciembre de 2013

IRAKASLE FUNTZIOA

 IKASITAKOAK

Ikasgai honetan gauza asko ikasi ditut, eta horietako askok dagoeneko jakin izan arren, beste askok oso balore eta konpetentzia onak irakatsi dizkidate, irakasle on bat izateko beharra  eta baita ,etorkizuneko irakasle bezala, irakasgaiak gogorarazi dit etengabeko formakuntzan egongo naizela beti.

Hasteko, eta garrantzitsuena nire ustez, Irakasleak dituen zereginak ikasi ditut, ez baita lan makala gainera. Irakasleak komunikazioa sustatu behar du irakasleekin arazoak konpontzeko eta metodologia eraginkorrak komentatzeko eta elkarrekin umeen garapenean positiboki eragingo dituzten metodoak bilatu. Gurasoekin ere oso garrantzitsua da, izan ere, eskola-familia arteko oreka umearen garapenarentzat oinarrizkoa da.  Gainera, komunikazioaz aparte, umeak motibatzea egin beharreko gauza da eta horretarako berdintasuna klasean ezinbestekoa da eta baita espektatiba onak ere, zeren eta Pignmalion efectuak zioen bezala, irakaslearen espektatibak umearen kalifikazioetan  eta autoestimuan eragiten baitute.

Ebaluaketa bat egiten ere ikasi genuen tutoretzaren planari esker. Ebaluaketak errubriken bidez egiten ikasi genuen, nahiz eta hauek umearen konpetentzia guztiak neurtu ezin izana. Irakasleek ere autoebaluaketa bat egin behar dugu zer hobekuntza egin behar duten jakin dezagun , metodologian zein irakasle bezala .Klasean umeen notekin gure nota jarri genuen. Izan ere hori da irakasle baten helburua, irakasleak berak hobetzeko ikasleak hobetu behar dira eta horretarako irakaslearena da erantzukizuna. Nire irakasle miresgarriarekin izandako elkarrizketan ezan zidan bezala, “irakasleak diren guztiak ez dira irakazle onak, irakasle ona ondo irakasten eta eragiten jakitea da”.

Irakaslearen zereginak alde batera utzirik,bereganatu ditudan konpetentziak ere aipatzekoak dira: talde lanak eginez besteekin lan komunean ikasten jakin dut eta oso gustura egon naiz gainera. Aurkezpenak ere lagundu didate ulertzeko ume guztiek ez dutela berdin ulertzen irakasle baten azalpenak eta, batzuek azalpen errazagoak behar dituztela gauzak hobeto ulertzeko. Klasean egindako aurkezpenak eta azalpenak etorkizunean ikasleei gauzak nola azaltzen jakiteko lagundu didate, eta baita ,lotsa galtzeko. Bestalde, Irakasle miresgarriarekin izandako elkarrizketan aholku oso on batzuk eman zizkidan etorkizunari begira.Izan ere, hau garrantzitsua iruditzen zait badaudelako gauza batzuk ez direla ez praktikarekin ez ikasketekin ikasten eta bai ,ordea, esperientziarekin.

Klaseko aldean landu genuen gaia, adimen anitzak, gauza asko irakatsi dizkit. Alde batetik, guztiok jaiotzen garela 7 adimen mota desberdinekin, eta eskolan ordea, matematikak eta hizkuntzak bakarrik hartzen direla garrantzitsutzat . Hori, beste adimen batzuen galera ekar dezake baldin eta lantzen ez badira. Laburbilduz, ume bakoitzak adimen bat beste bat baino garatuagoa badauka klaseko metodologiak ezin dira guztientzat berdinak izan, horrek deskonpentzazio bat ekartzen duelako.

Amaitzeko, esan behar dut, nik teknologian ez naizela oso jaioa, beraz, bloggerra erabili izana lanak egiteko eta igotzeko lagundu egin dit eta baita mapa kontzeptualak egiteko programak ere landu ditugu eta nahiz eta egiten ez jakin ,azkenean, beheko mapan ikusten denez bezala, ikasi dut egiten.


No hay comentarios:

Publicar un comentario